DUYURU | 12.Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Duyuruyu İndir

 

Sayı: 2019/16 


Konu   : 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı  

    

DUYURU

Vakfımızın 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10:30’da Dışişleri Bakanlığı Balgat Merkez Binasında B Blok Taha Carım Salonunda yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantı 22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10:30’da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecektir.

Vakıf Senedi’nin 17. maddesinin 3. fıkrasında “Her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye ancak iki üyenin yerine vekâleten oy kullanabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, toplantıya yurtdışında bulunmaları veya mazeretleri nedeniyle katılamayacak olan üyelerimizin, oy kullanabilmeleri için vekâletlerini genel kurul tarihinden önce posta veya faks ile vakıf merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.

            Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

Vakıf Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Divan Heyetinin Seçimi,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir–Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbra Edilmesi,
  4. Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Gizli Oy Açık Tasnifle Seçimi,
  5. Dilek ve Temenniler,
  6. Kapanış.

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI
SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞINA

            Vakfımızın 15 Haziran 2019, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 22 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak olan 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında, üyeliğime ilişkin her türlü konuda adıma hareket etmeye ve oy kullanmaya vakıf üyesi …………………………………………..’i vekil tayin ettim.

            İş bu beyanımı aşağıdaki imzam ile onaylarım.

Vekâleti Verinin:
            Adı ve Soyadı   :
            Vakıf Üye No.  :
            Tarih               :
            İmza                :